Xuân 2014

Chiều trên biển vắng

14/01/2014

Thực hiện bởi

Nhiếp ảnh:
Thành Cân
Trang điểm:
Andy Phan
Người mẫu:
Phan Hoài Thu (Elite Model)
x

ALL SEASONS