Spring 2017 Ready-to-Wear

Carolina Herrera

12/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Carolina Herrera
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos
Người mẫu:
Anna Cleveland

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS