Pre-Fall 2018

Carly Cushnie và Michelle Ochs

08/01/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Carly Cushnie và Michelle Ochs
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Cushnie et Ochs

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS