Spring 2017 Ready-to-Wear

Carly Cushnie

09/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Carly Cushnie
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS