Spring 2018 Ready-to-wear

Calvin Luo

10/11/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Calvin Luo
Nhiếp ảnh:
Monica Feudi

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS