Spring 2017 Ready-to-Wear

Bill Gaytten

03/10/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Bill Gaytten
Nhiếp ảnh:
Kim WestonArnold

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS