Pre-Fall 2018

Bill Gaytten

12/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Bill Gaytten
Nhiếp ảnh:
Courtesy of John Galliano

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS