Resort 2018

Bibhu Mohapatra

06/06/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Bibhu Mohapatra
Nhiếp ảnh:
Kevin Sturman / Courtesy of Bibhu Mohapatra

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS