Spring 2018 Haute Couture

Bertrand Guyon

12/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Bertrand Guyon
Nhiếp ảnh:
Kim Weston Arnold / Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS