Spring 2017 Ready-to-Wear

Becca McCharen-Tran

10/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Becca McCharen-Tran
Nhiếp ảnh:
Luca Tombolini

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS