Spring 2018 Ready-to-wear

Barbara Tfank

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Barbara Tfank
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Barbara Tfank

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS