Spring 2017 Ready-to-Wear

Ashish Gupta

20/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Ashish Gupta
Nhiếp ảnh:
Umberto Fratini

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS