Spring 2018 Ready-to-wear

Andrea Lieberman

10/11/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Andrea Lieberman
Nhiếp ảnh:
Courtesy of A.L.C

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS