Fall 2107 Couture

Alexandre Vauthier

20/07/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Alexandre Vauthier
Nhiếp ảnh:
Marcus Tondo / Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS