Resort 2017

Alessandro Michele

02/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Alessandro Michele
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos
Người mẫu:
GucciResort 2017

Nguồn: Vogue

x

ALL SEASONS