Pre-Fall 2018

Agnes Martin

08/01/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Agnes Martin
Nhiếp ảnh:
Courtesy of 10 Crosby

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS