Spring 2017 Ready-to-Wear

Adam Andrascik

28/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Adam Andrascik
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS