Bhaya được vinh danh tại Gala Én Xanh 2019

Thời Trang Trẻ

Là doanh nghiệp du thuyền duy nhất được tôn vinh tại Lễ trao giải Én Xanh 2019, tập đoàn Du thuyền Bhaya đã được trao giải “Én Bạc” với cụm sáng kiến giảm rác thải, làm sạch biển và phát triển cộng đồng tại Hạ Long.

2En Xanh Awards 2019 1

Vượt qua gần 200 sáng kiến kinh doanh đang góp phần thay đổi cộng đồng từ khắp mọi miền tổ quốc, Bhaya vinh dự được ghi nhận những đóng góp không ngừng nghỉ trong việc đưa ra những giải pháp bền vững cho du lịch Hạ Long cũng như nỗ lực với Tổ chức IUCN để duy trì sự sống cho Voọc Cát Bà. Én Xanh được tổ chức từ năm 2017 và là chương trình đầu tiên của Việt Nam nhằm tìm kiếm và tôn vinh các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng. Giải thưởng Én Xanh được tổ chức bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNDP), và Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP).