Ánh sáng, bóng đổ và những tác phẩm nhiếp ảnh tuyệt vời

Thời Trang Trẻ

Ánh sáng và bóng đổ luôn làm ra những tấm hình nổi bật. Hiện tượng đổ bóng xảy ra ở khắp mọi nơi và dường như không có giới hạn nào cho các nhiếp ảnh gia khi tận dụng hiện tượng này để tạo ra những tác phẩm tuyệt vời.

(Lược dịch từ Brightside)

Dưới đây là những hình ảnh nổi bật cho thấy chiều sâu kỹ thuật và cảm hứng mà ánh sáng và bóng đổ mang lại cho nghề nhiếp ảnh.

Juras Duo

Nguồn: Juras Duo

Michael David Adams

Nguồn: Michael David Adams

Wendy Hope

Nguồn: Wendy Hope

Ferdinando Scianna

Nguồn: Ferdinando Scianna

googleusercontent

Nguồn: googleusercontent

David Basanta

Nguồn: David Basanta