Thời trang nghề & nghiệp

Andy - trí tuệ mỹ thuật nhân tạo (Art Bot) ra mắt

18/12/2017 04:24 GMT+7

Meitu đã đi m ộ t bư ớ c l ớ n trong ngành AI (trí tuệ nhân t ạ o) làm cho thế giới đ ẹ p hơn.

 

Meitu, nhà phát hành ng dng phn mm biên tp hình nh ni tiếng thế gii, luôn dn hết tâm sc theo đui cái đp trên toàn cầu. Gn 10 năm qua, Meitu vn luôn là nhà sáng to và đi mi ca nhiung dng di đng (app) mà chúng đã to ra 6 tỷ ảnh hàng tháng trên toàn cu. Đến nay, Meitu đã hiđủ năng lc mở rộng chuyên môn sang lĩnh vtrí tuệ nhân to (AI) và to ra trí tuệ nhân to hi ha (Art Bot) đu tiên - Andy.

 

The ArtBot

 

Điu gì to nên mt Andy đc đáo như vy?

Không ging các chc năng chnh sa hình nh nhm thêm hing vào nh gc, Andy phân tách và tái to hình nh, sau đó biến chúng thành nhng bc tranh vẽ trong vòng 5 giây. Kỹ thuật phân tách hình nh có khả năng phân bit con ngưi đến mc cho phép nhn ra con ngưi trong hình chp và cóthể tách họ khi khung cnh phía sau và chuyn đi thành mt bc mi tinh.

Rõ ràng, Andy đánh du mc khi đu ca AI trongmỹ thut. Khi Andy càng tiếp tc “tiếp thu và tìm hiu”, sẽ càng có nhiu phong cách hi ha do AI này to ra đưc phát trin. Andy khó có thể so sánh vi nhng ha sĩ vĩ đi như Picasso, Van Gogh... nhưng chc chn trí tuệ mỹ thuật nhân to này sẽ dẫn dt mt xu hưng nghệ thuật khác cho tương lai.

 

ArtBot 1

 

Andy vn hành ra sao?

 

ArtBot 2 Vietnam

 

Về Meitu

 

Meitu Logo

 

Meitu (thuc Công ty Xiamen Meitu Networks Technology (廈門美圖網科技有限公司) đã bt đu hot đng kinh doanh hin ti  từ tháng 10/2008. Meitu là mt công ty Internet di đng vi sứ mạng làm cho thế giới đp hơn, cùng  tm nhìn xây dng mt  hệ sinh thái xung quanh cái đp và giúp mi ngưi  sử dụng các sn phm Meitu. Meitu đã to ra mt lot các sn phm phn mm và phn cng - bao gm Meitu, BeautyCam, Meipai (app cng đng quay video và truyn hình live streaming) cùng nhng chiếc đin thoi thông minh Meitu-mà đã chuyn đi cách thc ngưi dùng to và chia  sẻ cái đp, thúc đy hin tưng selfie ti Trung Quc. Các app di đng thuc danh mc sn phm ca Meitu đã đưc kích hot trên hơn 1.1 tỷ thiết bị tính đến ngày 31/10/2016 và đã ghi nhn lưng ngưi dùng hot đng hàng tháng (MAU) 456 triu trên toàn cu trong tháng 10/2016.

Top
Top