Thư Viện Thời Trang

Fall 2107 Couture 20/07/2017

Alexis Mabille

Alexis Mabille cho biết bộ sưu tập thời trang mùa thu của mình, lấy cảm hứng từ mùi hương đặc trưng của một người phụ nữ chính thế tên các màu sắc ưa thích được trích dẫn trong các ghi chú của anh. Hoa cẩm chướng và hoa thuộc chi geranium với nhiều màu sắc được đặt tên trừu tượng như xạ hương, tonka và opopanax. Mabille đã tìm hiểu thêm những ghi chép về khứu giác của Rodrigo Flores-Roux, một nhà sản xuất nước hoa cao cấp tại Givaudan.

Nguồn: http: