Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
 Alessandro Dell’Acqua
Thư viện thời trang

Alessandro Dell’Acqua

“Dịu dàng" là tính từ được dùng để diễn tả BST lần này của Rochas, song, bên trong lại tiềm ẩn nét quyền lực của người phụ nữ. Các tông sắc kem rất êm dịu đi cùng với những chiếc đầm vải hoa. Đặc biệt, những diềm bèo nhún thời thượng cũng tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho BST.

Top
Top