Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
 Albert Kriemler
Thư viện thời trang

Albert Kriemler

Các BST của Akris luôn là những bức tranh đầy màu sắc vì sự hợp tác với các nhà nghệ thuật cho mỗi bộ sưu tập của mình. Với lần này, đội ngũ quyết định kết hợp cùng với kiến trúc sư người Mỹ Alexander Girard. Không chỉ được dựng ngay cuối đường diễn, những chú búp bê gỗ còn xuất hiện trên cả những thiết kế của hãng và cũng là yếu tố chủ đạo xuyên suốt BST.

Top
Top