Thư Viện Thời Trang

Spring 2017 Ready-to-Wear 10/09/2016

Adam Lippes

Nhà thiết kế Adam Lippes có một khiếu thẩm mĩ tinh tế trong việc sử dụng chất liệu. Với bộ sưu tập Xuân 2017, Lippes đã lấy cảm hứng từ những tác phẩm gốm sứ vẽ tay của nghệ sĩ người Milan Costanza Paravicini.

Nguồn: http: